THK ADANA SPORT?F HAVACILIK KUL?B?

Kul?p/Dernek Ad?:
THK ADANA SPORT?F HAVACILIK KUL?B?
Hakk?nda
Kul?b?m?z resmi olarak 2007 y?l?n da kurulmu?tur ?u an kul?p ba?kan?m?z MUSTAFA ?R? dir genel olarak havac?l???n t?m bran?lar? ile ilgilenmekte ba?ta yama? para??t? model u?ak ve yelken kanat .. kul?p ?yelerimizin tamam? lisansl? sporculardan olu?makta ve adanan?n en k?kl? kul?b?d?r geleneksel olarak her y?l kas?m ay?nda adana b?lgesinde havac?l?k festivali ger?ekle?tirilmektedir ve t?m T?rkiye den yakla??k 250 sporcunu ve yerel halk ile beraber bu say? 1000 ki?inin ?zerine ??kmaktad?r ….
Kul?p ?leti?im Bilgileri:
MUSTAFA ?R? (KUL?B BA?K.) 0535 635 62 62
MUSTAFA I?IK (Y?N.KURL. ?YES? GENEL KOORD?NAT?R) 0535 306 82 82
G?ndernin Ad?:
ADEM SOGUKKANLI (KUL?P BA?K YARD)

 


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.