THK Başkent Sportif Havacılık Kulübü

THK Başkent Sportif Havacılık Kulübü Derneği, Mehmet Mercan ve Şener Erdal’ın girişimleriyle 17 Şubat 2009’da resmen kuruldu. Tük Hava Kurumu’nun nadide desteğini alan kulübümüz, Kurum’un vermiş olduğu dört takım malzeme ile Paraşüt Kulesi Yerleşkesi’nde tahsis edilen bir odada hızla faaliyetlerine ve çalışmalarına başladı. Tük Hava Kurumu’ndan eğitmen sertifikası almış sözleşmeli eğitmenleriyle ilk yamaç paraşütü kursunu Mayıs 2009’da başlatan derneğimiz, bugüne kadar çok sayıda başlangıç kurs dönemi açarak, gökyüzü ile birçok yamaçparaşüt başlangıç pilotunu buluşturdu. Kuruluş amaçları arasındaki “Türk Gençliği’ne havacılığı tanıtmak ve sevdirmek” maddesine  dayanarak hiçbir  ticari  kar  amacı gütmeksizin,  sadece masraf ve malzeme yıpranma paylarını karşılayacak miktardaki bedellerle eğitim vermekteyiz. Mayıs 2010’da, Ankara Ayaş Belediye Başkanlığı ile ortak bir girişimle Ayaş İlçe sınırları içerisinde bulunan Kumludoruk tepesinin tüm yamaçparaşütü tutkunlarının kullanımına açılmasına katkıda bulunduk. Kumludoruk, sezon içerisinde eşsiz termikler üretmekte, oldukça geniş yelken bandıyla keyifli uçuşlar yapılmasına fırsat vermektedir.

Derneğimizin tüzüğünü PDF formatında indirip inceleyebilirsiniz.

Derneğimizin üyelik formunu PDF formatında indirip doldurabilirsiniz.

Derneğimizin faaliyetleri :
Derneğimiz amacını gerçekleştirmek için şu çalışmaları yapar:
a) Kulübümüz Sportif havacılık (motorlu uçak, planör, paraşüt, yamaçparaşüt, yelkenkanat, balon ve modeluçak) ile hava izcilik örgütü faaliyetlerinde bulunur.
b) Üyelerin kültür ve sportif havacılık dallarında yetiştirilmesini sağlar.
c) Sportif havacılığın her alanda gelişmesinde yardımcı olur.
d) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralalar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
e) Uçuş/atlayış ve model uçaklar ile ilgili her türlü araç ve gereci yurt içinden veya yurt dışından temin eder, satın alır veya kiralar.
f) Sportif havacılık konularında seminer, toplantı ve yarışmalar düzenler.
g) Üyelerinin Sportif havacılıkla ilgili konularda düzenlenen seminer, toplantı ve yarışmalara katılımlarını sağlar.
h) Sivil havacılık ile ilgili olan kamu, diğer ilgili sivil kuruluşlar ve tüzel kişilerle işbirliği yapar.
ı) Sportif havacılık konusunda kamuoyu oluşturmayı sağlayacak her türlü girişim ve yayınlarda bulunur.
i) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
j) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

 

Organizasyon Şeması:
 

İnan BAŞTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı  0534 730 88 51
Cenk ARMAN Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  0532 392 96 62
Özay GÖRMEZ Sertifikalı Kulüp Eğitmeni – Etkinlik Planlama Sorumlusu  0505 824 07 00