Dicle ?niversitesi Havac?l?k Kul?b?/Derne?i (D?havk)

Kul?b?m?z, hem Dicle ?niversitesi b?nyesinde,hem de Dernek stat?t?s?nde olup faaliyetlerine yakla??k 3 y?ld?r aktif bir ?ekilde devam etmektedir. B?nyesinde? 1 Model U?ak Rehber ??retmen E?itici E?iticisi, 17 Model U?ak Rehber ??retmeni ve 18 (ileri-orta-ba?lang?? seviye) Yama?para??t pilotu bulunmaktad?r. Kul?b?m?z sadece il baz?nda de?il,b?lge baz?nda da ilk’lerin yeri olmu?,yakla??k 63 ki?iye THK ve ?niversite i?birli?iyle yama?para??t e?itimi vermi?tir. Yine kul?b?m?z b?lge’de bir ilk olarak Yama?para??t (2011) ve Yelken Kanat (2014) kursunu a?t?rm??t?r. ??ng?? Kaymakaml??? ve ??ng?? Belediyesinin destekleriyle yine b?lge’de ilk defa 2014 May?s ay?’nda Havac?l?k Festivali d?zenlemi?tir. Kul?p ayn? zamanda Amat?r olarak Paramotor u?u?lar?da yapmakta olup kendi bran??nda en aktif kul?pler aras?nda yerini alm?? bulunmaktad?r.

Bilgi & ?rtibat: https://www.facebook.com/DuhaVkk